Economics & Sociology

ISSN: 2071-789X eISSN: 2306-3459 DOI: 10.14254/2071-789X
Index PUBMS: f5512f57-a601-11e7-8f0e-080027f4daa0
Article information
Title: Will Being Determine Consciousness of the Ukrainians, or will Consciousness Determine their Being
Issue: Vol. 10, No 2, 2017
Published date: 06-2017 (print) / 06-2017 (online)
Journal: Economics & Sociology
ISSN: 2071-789X, eISSN: 2306-3459
Authors: Alla Karnaukh-Brożyna
Pedagogical University of Kraków
Keywords: national consciousness, civil society, macro-system indicators, social justice, social protest
DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-2/13
Index PUBMS: 79e2100b-004e-11e8-94c4-fa163e5d4f72
Language: English
Pages: 179-190 (12)
JEL classification: Z13
Website: http://www.economics-sociology.eu/?503,en_will-being-determine-consciousness-of-the-ukrainians-or-will-consciousness-determine-their-being
Licenses:
Abstract

The essence of the issue, which is presented in this study, can be put into a question: is the process of formation of the civil society in Ukraine in post-communist conditions in line with cause-and-effect relations as opposed to the makrosocial situation in the state? Referring to the assumption of Edward Shils (1994), the "society" is the component of the triad, the other elements of which are the "economy" and the "state" or a "political entity". A characteristic feature of the civil society is that its elements are interconnected due to the collective self-awareness of joint participation in the society and the awareness of co-responsibility for the common good. The article presents the analysis of the social movement referred to as Euromaidan/Majdan (2013-2014) as an expression of civic activity, preceded by the intensity of discontent, claims, social unrest resulting from the economic and political crisis in the state.

Bibliography

1. Alexander, J. C. (2010). Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, 125.

2. Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak-Fundacja im. Stefana Batorego.

3. Hrycak, J. J. (Ed.). (2000). Historia Ukrainy: 1772-1999: narodziny nowoczesnego narodu (Vol. 2). Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

4. Karnaukh, A. (2015). Pomiędzy ukraińskością a sowieckością. Ukraińcy, Rosjanie i Bułgarzy na Zaporożu, Kraków.

5. Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Wydawn. Nauk. PWN.

6. Michalski, K. (Ed.). (1994). Europa i społeczeństwo obywatelskie: rozmowy w Castel Gandolfo. Znak.

7. Riabczuk, M. (2015). Przełom roku 2014: od „dwóch Ukrain” do jednego narodu obywatelskiego? Kultura i Społeczeństwo, 2. Ukraina przez przełomem 2014 roku i po.

8. Riabczuk, M. (2015). Ukraina. Syndrom Postkolonialny. Wrocław: Wydawnictwo KEW.

9. Shils, E. (1994). Co to jest społeczeństwo obywatelskie? w: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków.

10. Szacki, J. (1997). Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, w: Ani książę, ani kupiec: obywatel. Red. J. Szacki J. Kraków, Znak.

11. Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wydawnictwo Znak.

12. Tischner, J. (1992). Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Kraków, Znak.

13. Kyrydon, A. M. (2015). Evromajdan, Revolyuciya gidnosti: prychyny, xarakter, osnovni etapy, w: Istorychna Pamyat`, 33.

14. Raport Centrum Badań Razumkowa, http://www.razumkov.org.ua/upload/yurchyshyn_global_ecnomy_2012.pdf (accessed: 16.03.2016).

15. Sondaż na temat „wiary w powodzenie reform w Ukrainie” (2015), http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1057 (accessed: 16.03.2016).

16. Raport Centrum Badań IRI, http://ratinggroup.ua/research/ukraine/centr_issledovaniy_iri_obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_ukraincev.html (accessed: 15.03.2016).

17. Debata: Ukraina – gospodarka i sprawiedliwość, http://www.forum-ekonomiczne.pl/vii-forum-europa-ukraina/bulat-nigmatulin-%E2%80%9Eukraina-cina-nezaleznosti-lekcje-dla-rosji-resume-wladyslaw-sokolowski/# (accessed: 20.03.2016).

18. Przyczyna trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i politycznej w Ukrainie. Centrum Razumkowa, 2012, http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=615 (accessed: 16.03.2016).

19. Ocena poziomu demokracji w Ukrainie (2010), http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=562 (accessed: 16.03.2016).

20. Zaangażowanie w działalność obywatelską, 2008-2013. Centrum Razumkowa, http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=367 [accessed: 19.03.2016].

21. Co może sprawić potrzebę uczestnictwa w działalności obywatelskiej, 2008-2013. Centrum Razumkowa, http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=369 (accessed: 19.03.2016).

22. Powody udziału w akcjach protestacyjnych (2011). Centrum Razumkowa: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=584 (accessed: 19.03.2016).

23. How the Ukrainians view the Euro-integration, social expectations, http://www.razumkov.org.ua/ukr/news.php?news_id=721 (accessed: 19.03.2016).

24. Citizens on the situation in Ukraine: March-October 2014, http://www.razumkov.org.ua/upload/2014_Ekonomika_101114_NNN.pdf (accessed: 19.03.2016).

25. Yurchyshyn, V. (2012). Rezul`taty-2011 i perspektyvy-2012: svitova ekonomika ta Ukrayina (Euromaidan. Revolution of Dignity: causes, nature, stages, Results-2011 and perspectives-2012: world economy and Ukraine). Centr Razumkova, http://www.razumkov.org.u