Economics & Sociology

ISSN: 2071-789X eISSN: 2306-3459 DOI: 10.14254/2071-789X
Index PUBMS: f5512f57-a601-11e7-8f0e-080027f4daa0
Article information
Title: Social Debate on Free Trade Agreements: Illusions Versus Reality
Issue: Vol. 10, No 3, 2017
Published date: 10-2017 (print) / 10-2017 (online)
Journal: Economics & Sociology
ISSN: 2071-789X, eISSN: 2306-3459
Authors: Joanna Dzialo
Lazarski University

Bogna Gawronska-Nowak
Lazarski University

Jaroslaw Jura
Lazarski University
Keywords: Free Trade Agreements (FTA), content analysis, social perception, policy making
DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-3/9
Index PUBMS: 7d761186-f6cc-11e7-9371-fa163e5d4f72
Language: English
Pages: 116-135 (20)
JEL classification: F13, F14, F53, F55, Z13
Website: http://www.economics-sociology.eu/?521,en_social-debate-on-free-trade-agreements-illusions-versus-reality
Licenses:
Abstract

The paper reflects the problem of Free Trade Agreements (FTA) that recently have been raising vivid public discussion. The main focus of our study is to analyse the social debate on the FTA and to confront the social perception concerning the FTA with the so-called “expert knowledge”. This may contribute both to better understanding of the controversies on the FTA and to proper indicating the possible sources of social conflicts. The results obtained seem to prove that the mismatch between social perception and expert knowledge on the FTA does exist.

Bibliography

1. Ambroziak, Ł. (2016). Efekt kreacji w handlu Polski z Kanadą po wejściu w życie umowy CETA. Unia Europejska.pl, 2, 10-28.

2. Angen, M. J. (2000). Evaluating interpretive inquiry: Reviewing the validity debate and opening the dialogue. Qualitative Health Research, 10, 378-395.

3. Błaszczuk-Zawiła, M. (2015). Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z krajami ASEAN-Wietna. Unia Europejska.pl, 5, 7-17.

4. CETA na talerzu (2016). Raport Pulsu Biznesu.

5. Czarny, E., Dunin-Wąsowicz, M., Hagemajer, J., Michałek, J. J., Paliński, M., Pawlak, K., Syliwoniuk, M., Śledziewska, K. (2016). Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

6. Czarny, E., Śledziewska, K. (2015). Polska w światowym handlu trzodą chlewną i wieprzowiną. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 15, 35-51.

7. Dąbkowski, A. (2016). Międzynarodowe traktaty wolnego handlu – NAFTA, TTIP, ASEAN. Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula, 48, 52-68.

8. Dugiel, W. (2015). Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji – wsparcie czy zagrożenie dla wielostronnych porozumień handlowych? Kwartalnik SGH Studia i Prace, 1, 117-150.

9. Dunin-Wąsowicz, M. (2014). Umowa TTIP a kwestia walutowa. Unia Europejska.pl, 3, 6-15.

10. Działo, J., Gawrońska-Nowak, B., Jura, J. (2017). Social expectations concerning free trade agreements: perception versus reality. Studia Polityczne, forthcoming.

11. Działo, J., Gawrońska-Nowak, B. (2016). Oczekiwania wobec makroekonomicznych efektów Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego: próba konstruktywnej oceny. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4, 19-54.

12. Działo, J., Gawrońska-Nowak, B., Stańczyk Z. (2017). Prawno-ekonomiczna analiza wybranych obszarów Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego: mity czy realne zagrożenie dla państw sygnatariuszy? Studia Prawno-Ekonomiczne, forthcoming.

13. Egger, P., Francois, J., Manchin, M., Nelson, D. (2015). Non-tariff Barriers, Integration and the Transatlantic Economy. Economic Policy, 30, 34-51.

14. European Citizenship (2016), Standard Eurobarometer 85 Report.

15. Fersini, E. (2017). Sentiment Analysis in Social Networks: a Machine Learning Perspective. In: F. Pozzi, E. Fersini, E. Messina and Bing Liu (eds). Sentiment Analysis in Social Networks. Elsevier, 91-111.

16. Garfinkel, H. (1967). Studies in ethnomethodology. Prentice-Hall.

17. Gąsiorek, A. (2016). Patnerstwo Transpacyficzne – próba charakterystyki nowej megastrefy wolnego handle. International Business and Global Economy, 35, 106-119.

18. Głodowska, A. (2016). Liberalizacja handlu towarami przemysłowymi na forum GATT/WTO. Implikacje dla Polski. International Business and Global Economy, 36, 35-57.

19. Gostomski, E., Michałowski, T. (2016). The benefits and risks of CETA and the consequences of the final acceptance or rejection of the agreement. Pieniądze i Więź, 19, 69-76.

20. Hagemejer, J. (2015). Liberalization of Trade Flows under TTIP from a Small Country Perspective. The Case of Poland. Warsaw Univeristy Working Papers, 17, 21-41.

21. Hajdukiewicz, A. (2016). Szanse i wyzwania rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na wybrane rynki azjatyckie. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 266, 109-120.

22. Hajdukiewicz, A. (2014). Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. International Business and Global Economy, 33, 285-296.

23. Halpern, D., Gibbs, J. (2013). Social media as a catalyst for online deliberation? Exploring the affordances of Facebook and YouTube for political expression. Computers in Human Behavior, 29, 1159-1168.

24. Holsti, O. R. (1969). Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Addison Wesle.

25. Kaliszuk, E. (2014). The problem of GMO Food Labelling in Signing of the TTIP. Unia Europejska.pl, 1, 34-46.

26. Kaliszuk, E. (2015). Umowa CETA – dostęp do kanadyjskiego system zamówień publicznych. Unia Europejska.pl, 5, 17-29.

27. Kaliszuk, E. (2016). Postanowienia umowy CETA w sferze biotechnologii rolniczej – wnioski dla rokowań umowy TTIP. Unia Europejska.pl, 1, 7-22.

28. Kawecka-Wyrzykowska, E. (2015). Preferencyjne porozumienia handlowe – znaczenie dla handlu dobrami i innych dziedzin współpracy Unii Europejskiej z partnerami zagranicznymi. Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, 9, 5-25.

29. Kobza, P. (2013). Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji – nowy regionalizm atlantycki? Studia Europejskie, 3, 31-55.

30. Kozielski, P. (2014). Australia a Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne, Studia Ekonomiczne, 184, 152-167.

31. Krippendorff, K. (2004). Content Analysis Content Analysis An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks. London. New Delhi: Sage.

32. Krzyżanowski, J. (2016). Szanse i zagrożenia dla rolnictwa i konsumentów żywności w krajach Unii Europejskiej wynikające z ewentualnego porozumienia TTIP. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 3-23.

33. Latoszek, E., Kłos, A. (2013). Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji jako nowe ramy instytucjonalne współpracy gospodarczej między UE i USA. Studia Europejskie, 3, 51-71.

34. Mazur, G. (2016). Interesy ofensywne unijnych przedsiębiorstw w kontekście negocjowanej umowy o strefie wolego handle UE – Japonia. Unia Europejska.pl, 3, 6-18.

35. Mazur, G. (2014). Kompleksowa umowa o współpracy gospodarczej i handlowej – nowy wymiar relacji Unii Europejskiej z Kanadą. Unia Europejska.pl, 6, 31-42.

36. Nacewska-Twardowska, A. (2015). Bilateralne rozwiązania handlowe stosowane przez Unię Europejską a wymiana towarowa Polski. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 228, 76-91.

37. Oręziak, L. (2015). TTIP – Transatlantyckie Partnerstwo w sprawie Handlu i Inwestycji –źródłem zagrożeń dla gospodarki i społeczeństwa. Studia z Polityki Publicznej, 4, 81-106.

38. Pawar, A. B., Jawale, M. A., Kyatanavar, D. N. (2016). Fundamentals of Sentiment Analysis: Concepts and Methodology. In: Pedrycz, W., Chen, SM. (eds). Sentiment Analysis and Ontology Engineering. Studies in Computational Intelligence, 639. Springer, Cham.

39. Pawlak, K. (2013). Znaczenie handlu produktami rolno-żywnościowymi w wybranych regionalnych ugrupowaniach integracyjnych. Studia Ekonomiczne, 172, 141-167.

40. Pawlak, K. (2014). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 29, 170-184.

41. Pera, B. (2015). Znaczenie regionalnych porozumień handlowych Unii Europejskiej w handlu zagranicznym Polski na tle wybranych państw członkowskich. Studia Europejskie, 3, 101-119.

42. Pera, B. (2015). Warunki dostępu polskich towarów do rynku Stanów Zjednoczonych w kontekście Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 38, 71-85.

43. Pluciński, E. M., Gryglik, D., Stosur, A. (2016). Prawno-ekonomiczne determinanty konkurencyjności w handlu międzynarodowym – wybrane aspekty z perspektywy konkurencyjności strukturalno-czynnikowej w handlu Polski z krajami Unii Euopejskiej. Krakowskie St

44. Przybyliński, M. (November 2015). Wpływ TTIP na Polskę (analiza input-output: wstępne szacunki). Paper presented at the conference: “The Impact of the Transatlantic Trade And Investment Partnership (TTIP) on International Cooperation – Conclusions for EU

45. Raza, W., Grumiller, W. J., Taylor, L., Tröster, B.,Arnim, R. (2014). Assessing the Claimed Benefits of the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Policy Note, 10, 2-21.

46. Rowiński, J. (2013). Strefa wolnego handlu UE – USA. Instrumenty chroniące rynki rolno-żywnościowe. Unia Europejska.pl, 4, 17-24.

47. Schutz, A. (1962). Collect Papers, Volume 1, The Hague, Martinus Nijhoff.

48. Sikora, A. (2016). Analiza kosztów i korzyści Polski i UE związanych z planowaną umową handlową między UE i USA (TTIP). Przemysł chemiczny, 5, 883-889.

49. Słok-Wódkowska, M., Śledziewska, K. (2014). Umowy inwestycyjne Unii Europejskiej i jej państw członkowskich – porównanie BIT I RTA. International Business and Global Economy, 33, 36-46.

50. Szymanowski, R. (2015). Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji w kontekście europejskiego bezpieczeństwa ekonomicznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, 34, 12-31.

51. Święcicki, M. (2015). TTIP – zagrożenie czy szansa dla konsumentów i przedsiębiorców? Forum Ruchu Europejskiego, Sprawy Międzynarodowe, 2, 21-35.

52. Wawer, A. (2012). Extracting emotive patterns for languages with rich morphology. International Journal of Computational Linguistics and Applications, 3, 11-24.