Economics & Sociology

ISSN: 2071-789X eISSN: 2306-3459 DOI: 10.14254/2071-789X
Index PUBMS: f5512f57-a601-11e7-8f0e-080027f4daa0
Article information
Title: The application of customized human development index to the analysis of socio-economic development of the European Union member states
Issue: Vol. 11, No 4, 2018
Published date: 12-2018 (print) / 12-2018 (online)
Journal: Economics & Sociology
ISSN: 2071-789X, eISSN: 2306-3459
Authors: Patryk Babiarz
University of Georgia, Athens, GA, USA

Tadeusz Grabiński
Cracow University of Economics

Aldona Migała-Warchoł
Rzeszów University of Technology

Elżbieta Szczygieł
Rzeszów Regional Development Agency, Rzeszów, Poland
Keywords: socioeconomic development, HDI index, synthetic index, modified development index
DOI: 10.14254/2071-789X.2018/11-4/22
Index PUBMS: f6afbc22-18e6-11e9-82eb-fa163e6feac6
Language: English
Pages: 332-342 (11)
JEL classification: C15, C24, D31, I31, O15
Website: https://www.economics-sociology.eu/?638,en_the-application-of-customized-hdi-to-the-analysis-of-socio-economic-development-of-the-european-union-member-states
Licenses:
Abstract

The purpose of this publication is to examine the determinants of socio-economic development of the European Union member states and to rank order the analysed countries by the value of synthetic index of well-being. The study implements a framework modelled after the Human Development Index to obtain a customized synthetic measure of the standard of living. The proposed index accounts for a rich set of variables related to the performance of economy, science and technology, health, education and living conditions. The data for empirical analysis are drawn upon the Eurostat databases and cover years 2006 through 2016. The analysis presented in this study is intended to advance the efforts to adjust the traditional measures of development so that they better reflect the contemporary challenges faced by diverse societies.

Bibliography

1. Aguña, C. G., & Kovacevic, M. (Ed.). (2010). Uncertainty and Sensitivity Analysis of the Human Development Index. Human Development Research Paper, 47/2010 [Report]. New York: Human Development Report Office.

2. Al-Hilani, H. (2012). HDI as a Measure of Human Development: A Better Index than the Income Approach? IOSR Journal of Business and Management, 2(5), 24-28.

3. Anand, S., Sen, A. K. (ed.). (1994). Human Development Index: Methodology and Measurement. Human Development Report Office Occasional Papers vol. 12. New York: Human Development Report Office.

4. Busato, F., & Maccari, N. (2016). The Environmental Human Development Index, Rivista di Studi Sulla Sostenibilita', 14, 31-44.

5. Despotis, D. K. (2005). A reassessment of the human development index via data envelopment analysis, Journal of the Operational Research Society, 56, 969–980. DOI: 10.1057/palgrave.jors.2601927.

6. Grabiński, T. (2017). Uproszczona metoda delimitacji wektorowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 5(965), 69-86. DOI: 10.15678/ZNUEK.2017.0965.0505

7. Grimm, M., Harttgen, K., Klasen, S., Misselhorn, M., Munzi, T., & Smeeding, T. (2010). Inequality in Human Development: An Empirical Assessment of 32 Countries, Social Indicators Research, 97, 191-211. DOI 10.1007/s11205-009-9497-7.

8. Islam, S.M.N., & Clarke, M. (2002). The Relationship between Economic Development and Social Welfare: A New Adjusted GDP Measure of Welfare, Social Indicators Research 57, 201–229. DOI:10.1023/A:1014481414637.

9. Jha, R.P., Bhattacharyya, K., Mishra, D., & Pedgaonkar, S.P. (2017), Health Adjusted Human Development Index: A Modified Measure of Human Development, International Journal of Health Sciences and Research, 7(9), 207-220.

10. Kasprzyk, B. (2013). Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia (ujęcie regionalne – Podkarpacie), Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

11. Kovacevic, M. (2010). Review of HDI Critiques and Potential Improvements. Human Development Research Paper. 33/2010 [Report]. New York: Human Development Report Office.

12. Kubiczek, A. (2014). Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38, 40-56.

13. Maccari, N. (2014, March). Environmental sustainability and Human Development: a greening of Human Development. Working Paper available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2426073.

14. Migała-Warchoł, A. (2010), Ocena zróżnicowania poziomu życia mieszkańców województwa podkarpackiego, [in:] Borkowski, B. (ed.), Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XI/2, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 222-321.

15. Migała-Warchoł, A. (2017). Wykorzystanie metodologii wskaźnika HDI do badania poziomu życia mieszkańców krajów Unii Europejskiej. Humanities and Social Sciences, 24(3), 187-195.

16. Migała-Warchoł, A. (2018). The modeling of the socio-economic development in the European Union countries. Knowledge for market use 2018: Public finances in the background of sustainable development. International scientific conference proceedings. Olomou

17. Migała-Warchoł, A., & Szczygieł, E. (2018). Classification of the European Union countries with an application of the modified Human Development Index, 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. SGEM20

18. Mishra, S., & Nathan, H.S.K. (2018). A MANUSH or HUMANS Characterisation of the Human Development Index, Journal of Human Development and Capabilities, 19(3), 398-415, DOI: 10.1080/19452829.2017.1422703.

19. Noorbakhsh, F. (1998). The Human Development Index: some technical issues and alternative indices. Journal of International Development, 10, 589-605.

20. Neumayer, E. (2001). The human development index and sustainability – a constructive proposal. Ecological Economics. 39, 101-114.

21. Petelewicz, M., & Drabowicz, T. (2016). Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja, Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.

22. Pigou, A.C. (1932).The Economics of Welfare, London: MacMillan and Co.

23. Ranis, G., Stewart, F., Samman, E. (2006). Human Development: Beyond the Human Development Index. Journal of Human Development, 7(3), 323-358.

24. Sen, A. (1999). Assessing human development [in:] Human Development Report 1999, New York – Oxford: United Nations Development Programme and Oxford University Press.

25. Silva, R., & Ferreira-Lopes, A. (2014). A Regional Development Index for Portugal. Social Indicators Research, 118(3), 1055-1085.

26. Stanton, E.A. (2007). The Human Development Index: A History, Working Papers wp127, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts at Amherst.

27. Stiglitz, J., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress.

28. ul Haq, M. (2003). The Birth of the Human Development Index. Readings in Human Development (S. Fukuda-Parr and A. K. Shiva Kuma ed., pp 127-137). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

29. Woźniak M.G. (ed.). (2017). Gospodarka Polski 1990-2017. Kręte ścieżki rozwoju. Warszawa: PWN.