Economics & Sociology

ISSN: 2071-789X eISSN: 2306-3459 DOI: 10.14254/2071-789X
Index PUBMS: f5512f57-a601-11e7-8f0e-080027f4daa0
Article information
Title: Polish Pension Market Performance in Comparison to Selected Benchmarks
Issue: Vol. 10, No 1, 2017
Published date: 03-2017 (print) / 03-2017 (online)
Journal: Economics & Sociology
ISSN: 2071-789X, eISSN: 2306-3459
Authors: Dorota Witkowska
University of Lodz

Krzysztof Kompa
Warsaw University of Life Sciences
Keywords: pension funds, investment efficiency, Sharpe ratios, Treynor ratio, Sortino ratio, Sharpe-Israelen ratio, Sharpe alpha, Jensen alpha
DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-1/3
Index PUBMS: fe3461a7-003d-11e8-94c4-fa163e5d4f72
Language: English
Pages: 35-47 (13)
JEL classification: J22
Website: http://www.economics-sociology.eu/?468,en_polish-pension-market-performance-in-comparison-to-selected-benchmarks
Licenses:
Abstract

After the great reform of the pension system in Poland in 1999, the several transformations of the new system were performed. The most essential, which changed the rules for the mandatory fully funded pillar, went implemented in 2011 and 2014. The aim of the study is to answer the question if new regulations better protect the retirement savings. To obtain this goal we compare the performance of the pension funds to the actual and hypothetical benchmarks which are constructed according to the changes of the pension system, introduced by the Polish government. The research is provided applying several measures of the investment efficiency, for instance Sharpe, Sharpe-Israelsen, Sortino, Treynor and Jensen ratios.

Bibliography

1. Antolin P. (2008), Pension Fund Performance, OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions, No. 20, OECD publishing, © OECD. doi:10.1787/240401404057.

2. Białek, J. (2009), Konstrukcja miar efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

3. Bilefsky, D., Zurawik, M. (2013), Polish Plan on Pensions Arouses Sharp Criticism, The New York Times, October, 9, 2013, (on-line:) http://www.nytimes.com/2013/10/10/busines s/international/polish-plan-on-pensions-arouses-sharp-criticism.html?_r=0.

4. Blitz, D. C., van Vliet, P. (2007), The Volatility Effect: Lower Risk without Lower Return, Journal of Portfolio Management, Fall, pp. 102-113, ERIM Report Series Research in Management, ERS-2007-044-F&A, Erasmus Research Institute of Management (ERIM), E

5. Domański, C. (red.) (2011), Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne, PWE, Warszawa.

6. Hagemejer, J., Makarski, K., Tyrowicz, J. (2013), Unprivatizing the Pension System: The Case of Poland, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Working Papers No. 26/2013(111), Warsaw.

7. Jamróz, P. (2013), Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003-2011, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 63, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskie

8. Jensen, M. C. (1968), The performance of Mutual Funds in the period 1945-1964, Journal of Finance, 23, No. 2, pp. 389-416.

9. Jobson, J. D., Korkie, B. M. (1981), Performance hypothesis testing with the Sharpe and Treynor measures, Journal of Finance, Vol. 36, pp. 889-908.

10. Kurach, R., Papla, D. (2014), Inwestycje alternatywne w portfelach otwartych funduszy emerytalnych, Optimum Studia Ekonomiczne, No. 1 (67), pp. 71-81.

11. Memmel, C. (2003), Performance hypothesis testing with the Sharpe ratio, Finance Letters, Vol. 1, pp. 21-23.

12. Otto, W., Wiśniewski, M. (2013), Stopy zwrotu: OFE i ZUS, http://kob e.org.pl/wp-content/uploads/2013/06/Stopy-zwrotu-w-OFE-a-indek sacja-sk%C5%82a dek-w-ZUS.pdf.

13. Perez, K. (2012), Efektywność funduszy inwestycyjnych, Difin, Warszawa.

14. Salamaga, M. (2013), Ocena Efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM, In: Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko’13, Seria Zeszyty Naukowe Wydziałowe

15. Sharpe, W. F. (1966), Mutual Fund Performance, Journal of Business, 39, No. 1, pp. 119-138.

16. Sharpe, W. F. (1994), The Sharpe Ratio, Journal of Portfolio Management, 21, No. 1, pp. 49-58.

17. Sortino, F., Price, L. (1994), Performance Measurement in a Downside Risk Framework, Journal of Investing, 3, No. 3, pp. 59-65.

18. Tarczyński, W. (1997), Rynki kapitałowe – Metody ilościowe. Tom 2, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

19. Treynor, J. L. (1965), How to Rate Management of Investment Funds, Harvard Business Review, 43, No. 1, pp. 63-75.

20. Treynor, J. L., Black, F. (1973), How to use security analysis to improve portfolio selection, Journal of Business, 461, pp. 66-88.

21. Warner, R. C. (2007), Applied Statistics, SAGE Publications, Los Angeles.

22. Witkowska, D., Matuszewska, A., Kompa, K. (2012), Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwa SGGW, Warszawa.

23. Witkowska, D., Kompa, K., Grabska, M. (2009), Badanie informacyjnej efektywności rynku w formie silnej na przykładzie wybranych funduszy inwestycyjnych, Metody ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Warszawa, t. X, pp. 265-286.

24. Zamojska, A. (2012), Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne, C. H. Beck, Warszawa.